Cita prèvia

Inspecció a vehicles accidentats

Documentació exigible:

  • Targeta d'ITV original
  • Comunicat de la prefectura de trànsit que establisca la necessitat de passar inspecció tècnica segons RD 2042/94, article 6.5
  • Document del taller on es descriguen les reparacions al fet que ha sigut sotmés el vehicle
  • Taxa d'informe de trànsit