Cita prèvia

Tarifes

AÑO 2022. IPC 0,0% TIPO IVA 1,21

Noves tarifes Comunitat Valenciana

En compliment de la fallada 21/2020 de l'Acte de la Secció 5é del TSJ de Comunitat Valenciana que ha anul·lat l'Acord del Consell de Tarifes del 10 de maig de 2019, publicat en el *BOGV del 15 de maig de 2019, a partir del 24/03/2022 queden anul·lades les vigents tarifes d'ITV de l'acord del 2009, aplicant-se les corresponents a l'any 2013, després de l'anterior anul·lació de les tarifes del 28 de Març del 2014

PRIMERES INSPECCIONS

La prova de sonometría correspon solament a vehicles amb domicili en permís de circulació dins de la Comunitat Valenciana. (Excepte vehicles de dues rodes que els correspon sonometría en tots els casos).
TIPUS D'INSPECCIÓ TIPUS

GASOLINA SENSE CATALITZADOR O DIÈSEL
(ANTERIOR A 01/01/1980)

GASOLINA AMB CATALITZADOR

DIÈSEL
(POSTERIOR A 01/01/1980)

AMB SOROLLS SENSE SOROLLS AMB SOROLLS SENSE SOROLLS AMB SOROLLS SENSE SOROLLS
 • PERIODICAS
 • DUPLICATS
 • REMATRICULACIONS
 • CANVI SERVEI
26,09 € 14,84 € 33,07 € 21,82 € 47,75 € 36,50 €
45,74 € 34,49 € 52,73 € 41,47 € 67,40 € 56,15 €
45,74 € 34,49 € 52,73 € 41,47 € 67,40 € 56,15 €
  13,12 €       13,12 € 
55,15 € 43,89 € 62,13 € 50,87 € 86,90 € 75,64 €
 • REFORMES
 • PRÈVIA MATRICULACIÓ
  10,66 €   17,64 €   32,32 €
  30,31 €   37,29 €   51,97 €
  30,31 €   37,29 €   51,97 €
  8,94 €        
  39,71 €   46,69 €   71,46 €
 • USAT IMPORTACIÓ
  89,20 €   96,18 €   110,86 €
  89,20 €   96,18 €   110,86 €
  89,20 €   96,18 €   110,86 €
  89,20 €   96,18 €   120,95 €
 • ACCIDENTAT
144,37 € + INSPECCIÓ PERIODICA QUE CORRESPONGA
 • TAXIMETRO Y CUENTAKILOMETROS
12,79 €
 • NOMÉS SOROLLS
11,25 €
 • CANVI DE SERVUCIO
  (SENSE REALITZAR INSPECCIÓ)

11,53 €
 • FORA DE PLANTA
59,34 € + LA INSPECCIÓ CORRESPONENT

 

SEGONES I SUCCESSIVES INSPECCIONS

 

La prova de sonometría correspon solament a vehicles amb domicili en permís de circulació dins de la Comunitat Valenciana. (Excepte vehicles de dues rodes que els correspon sonometría en tots els casos).
TIPUS D'INSPECCIÓ TIPUS GASOLINA O DIÈSEL GASOLINA AMB CATALITZADOR

DIÈSEL
(POSTERIOR A 01/01/1980)

 • NOMÉS MECÀNICA (1a COLUMNA)
 • MECÀNICA I GASOS (2a I 3a SEGONS CORRESPONDA)
7,99 € 14,97 € 29,64 €
22,75 € 29,73 € 44,40 €
22,75 € 29,73 € 44,40 €
6,72 €   6,72 € 
29,78 € 36,76 € 61,53 €
 • MECÀNICA, GASOS I SOROLLS
16,43 € 23,41 € 38,09 €
31,19 € 38,18 € 52,85 €
31,19 € 38,18 € 52,85 €
     
38,22 € 45,21 € 69,98 €
 • GASOS I SOROLLS
8,45 € 15,43 € 30,10 €
8,45 € 15,43 € 30,10 €
8,45 € 15,43 € 30,10 €
8,45 € 15,43 € 40,20 €
 • NOMÉS GASOS
  6,98 € 21,66 €
  6,98 € 21,66 €
    6,98 € 31,75 €
 • NOMÉS SOROLLS
8,45 €
 • ACCIDENTAT
72,18 €
 • FORA DE PLANTA

59,34 € + TARIFA 2ª INSPECCIÓ QUE CORRESPONGA

 

Tarifes Santomera (Murcia)

 

TIPUS D'INSPECCIÓ TIPUS VEHICLE Categoria Base Tarife IVA21% Taxa DGT TOTAL
Tarife
Inspecció
Tarife
Administrativa
INSPECCIÓ PERIÒDICA Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 €   3,45 € 4,18 € 24,08 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 €   6,72 € 4,18 € 42,89 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 €   6,72€ 4,18 € 42,89 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 €   6,72 € 4,18 € 42,89 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 €   11,26 € 4,18 € 69,08 €
Autobusos M2/M3 58,60 €   12,31 € 4,18 € 75,09 €
2ª INSPECCIÓ I SUCCESSIVES DE LA NOSTRA ESTACIÓ Tots els vehicles gratis 60 dies Totes          
2ª INSPECCIÓ I SUCCESSIVES PROCEDENTS D'ALTRES ESTACIONS O D'INSPECCIONS EN CARRETERA Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 8,23 €   1,73 €   9,96€
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 15,50 €   3,26 €   18,76 €
Remolcs i semiremolcs o 15,50 €   3,26 €   18,76 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 15,50 €   3,26 €   18,76 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 26,82 €   5,63 €   32,45 €
Autobusos M2/M3 29,30 €   6,15 €   35,45 €
REFORMES "SENSE PROJECTE" Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 15,00 € 6,60€ 4,18 € 42,23 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 15,00 € 9,87€ 4,18 € 61,04 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 15,00 € 14,41 € 4,18 € 87,23 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 15,00 € 15,46 € 4,18 € 93,24 €
REFORMES "AMB PROJECTE" Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 30,00 € 9,75 € 4,18 € 60,38 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 30,00 € 13,02 € 4,18 € 79,19 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 30,00 € 13,02 € 4,18 € 79,19 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 30,00 € 13,02 € 4,18 € 79,19 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 30,00 € 17,56 € 4,18 € 105,38 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 30,00 € 18,61 € 4,18 € 111,39 €
DUPLICATS Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 15,00 € 6,60€ 4,18 € 42,23 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 15,00 € 9,87€ 4,18 € 61,04 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 15,00 € 14,41 € 4,18 € 87,23 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 15,00 € 15,46 € 4,18 € 93,24 €
DUPLICAT SENSE INSPECCIÓ Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Remolcs i semiremolcs o   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Autobusos M2/M3   15,00 € 3,15 €   18,15 €
INSPECCIÓ VOLUNTÀRIA O A REQUERIMENT DE L'AUTORITAT Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 €   3,45 €   19,90 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 €   6,72€   38,71€
Remolcs i semiremolcs o 31,99 €   6,72 €   38,71€
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 €   6,72 €   38,71€
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 €   11,26 €   64,90 €
Autobusos M2/M3 58,60 €   12,31 €   70,91 €
VEHICLES HISTÒRICS Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 15,00 € 6,60€   38,05 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 15,00 € 9,87 €   56,86 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 15,00 € 9,87 €   56,86 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 15,00 € 9,87 €   56,86 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 15,00 € 14,41 €   83,05 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 15,00 € 15,46 €   89,06 €
PRÈVIES A LA MATRICULACIÓ Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 30,00 € 9,75 €   56,20 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 30,00 € 13,02 €   75,01 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 30,00 € 13,02 €   75,01 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 30,00 € 13,02 €   75,01 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 30,00 € 17,56 €   101,20 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 30,00 € 18,61 €   107,21 €
CANVI DE SERVEI Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 15,00 € 6,60€ 4,18 € 42,23 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 15,00 € 14,41 € 4,18 € 87,23 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 15,00 € 15,46 € 4,18 € 93,24 €
CANVI DE SERVEI SENSE INSPECCIÓ Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Remolcs i semiremolcs o   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Autobusos M2/M3   15,00 € 3,15 €   18,15 €
AUTORIZACIO TRANSPORT ESCOLAR Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml 31,99 € 15,00 € 9,87€   56,86 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 30,00 € 18,61 €   107,21 €
PESATGE DE VEHICLES Tots els vehicles Totes 8,27 €   1,74 €   10,01 €