Cita prèvia

Tarifes

AÑO 2023. IPC 0,0% TIPO IVA 1,21

 

Tarifes Santomera (Murcia)

 

TIPUS D'INSPECCIÓ TIPUS VEHICLE Categoria Base Tarife IVA21% Taxa DGT TOTAL
Tarife
Inspecció
Tarife
Administrativa
INSPECCIÓ PERIÒDICA Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 €   3,45 € 4,18 € 24,08 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 €   6,72 € 4,18 € 42,89 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 €   6,72€ 4,18 € 42,89 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 €   6,72 € 4,18 € 42,89 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 €   11,26 € 4,18 € 69,08 €
Autobusos M2/M3 58,60 €   12,31 € 4,18 € 75,09 €
2ª INSPECCIÓ I SUCCESSIVES DE LA NOSTRA ESTACIÓ Tots els vehicles gratis 60 dies Totes          
2ª INSPECCIÓ I SUCCESSIVES PROCEDENTS D'ALTRES ESTACIONS O D'INSPECCIONS EN CARRETERA Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 8,23 €   1,73 €   9,96€
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 15,50 €   3,26 €   18,76 €
Remolcs i semiremolcs o 15,50 €   3,26 €   18,76 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 15,50 €   3,26 €   18,76 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 26,82 €   5,63 €   32,45 €
Autobusos M2/M3 29,30 €   6,15 €   35,45 €
REFORMES "SENSE PROJECTE" Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 15,00 € 6,60€ 4,18 € 42,23 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 15,00 € 9,87€ 4,18 € 61,04 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 15,00 € 14,41 € 4,18 € 87,23 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 15,00 € 15,46 € 4,18 € 93,24 €
REFORMES "AMB PROJECTE" Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 30,00 € 9,75 € 4,18 € 60,38 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 30,00 € 13,02 € 4,18 € 79,19 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 30,00 € 13,02 € 4,18 € 79,19 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 30,00 € 13,02 € 4,18 € 79,19 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 30,00 € 17,56 € 4,18 € 105,38 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 30,00 € 18,61 € 4,18 € 111,39 €
DUPLICATS Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 15,00 € 6,60€ 4,18 € 42,23 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 15,00 € 9,87€ 4,18 € 61,04 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 15,00 € 14,41 € 4,18 € 87,23 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 15,00 € 15,46 € 4,18 € 93,24 €
DUPLICAT SENSE INSPECCIÓ Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Remolcs i semiremolcs o   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Autobusos M2/M3   15,00 € 3,15 €   18,15 €
INSPECCIÓ VOLUNTÀRIA O A REQUERIMENT DE L'AUTORITAT Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 €   3,45 €   19,90 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 €   6,72€   38,71€
Remolcs i semiremolcs o 31,99 €   6,72 €   38,71€
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 €   6,72 €   38,71€
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 €   11,26 €   64,90 €
Autobusos M2/M3 58,60 €   12,31 €   70,91 €
VEHICLES HISTÒRICS Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 15,00 € 6,60€   38,05 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 15,00 € 9,87 €   56,86 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 15,00 € 9,87 €   56,86 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 15,00 € 9,87 €   56,86 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 15,00 € 14,41 €   83,05 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 15,00 € 15,46 €   89,06 €
PRÈVIES A LA MATRICULACIÓ Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 30,00 € 9,75 €   56,20 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 30,00 € 13,02 €   75,01 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 30,00 € 13,02 €   75,01 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 30,00 € 13,02 €   75,01 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 30,00 € 17,56 €   101,20 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 30,00 € 18,61 €   107,21 €
CANVI DE SERVEI Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L 16,45 € 15,00 € 6,60€ 4,18 € 42,23 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Remolcs i semiremolcs o 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S 31,99 € 15,00 € 9,87 € 4,18 € 61,04 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3 53,64 € 15,00 € 14,41 € 4,18 € 87,23 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 15,00 € 15,46 € 4,18 € 93,24 €
CANVI DE SERVEI SENSE INSPECCIÓ Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Lleuger L   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml/Nl   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Remolcs i semiremolcs o   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicle Agrícola i obres i serveis T,R,S   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Vehicles pesants> 3.500 Kg. MMTA N2/N3   15,00 € 3,15 €   18,15 €
Autobusos M2/M3   15,00 € 3,15 €   18,15 €
AUTORIZACIO TRANSPORT ESCOLAR Vehicles lleugers<= 3.500 Kg. MMTA Ml 31,99 € 15,00 € 9,87€   56,86 €
Autobusos M2/M3 58,60 € 30,00 € 18,61 €   107,21 €
PESATGE DE VEHICLES Tots els vehicles Totes 8,27 €   1,74 €   10,01 €