Cita prèvia

Calendari d'Inspeccions

La forma més adequada per a saber quan li correspon passar la Inspecció Tècnica de Vehicles és consultar la Targeta d'Inspecció Tècnica del seu vehicle. (Fitxa del vehicle en la qual estan registrats totes les dades tècniques d'aquest, així com per a cada inspecció realitzada al vehicle al llarg de la seua vida útil: segell de l'estació I.T.V. que va realitzar la inspecció, dates de verificació i de caducitat).

Si desitja saber els terminis exactes d'inspecció consulte per tipus de vehicle en la següent taula (TERMINIS ESTIPULATS EN EL REIAL DECRET 711/2006, de 9 de Juny, pel qual es modifiquen determinats reals decretosrelativos a la inspecció a la inspecció tècnica de vehicles ( ITV ) i a l'homologació de vehicles, les seues parts i peces, i es modifica asimism, el Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 Setembre):

 

CICLOMOTORS DE DUES RODES
ANTIGUITAT INSPECCIÓ
Fins a 3 anys Exempt
De més de 3 anys Biennal

MOTOCICLETES, VEHICLES DE TRES RODES, CUADRICICLOS, QUADS, CICLOMOTORS DE TRES RODES I CUADRICICLOS LLEUGERS
ANTIGUITAT INSPECCIÓ
Fins a 4 anys Exempt
Més de 4 anys Biennal

TURISMES, AUTOCARAVANES I VEHICLES HABITATGE
ANTIGUITAT INSPECCIÓ
Fins a 4 anys Exempt
De més de 4 anys Biennal
De més de 10 anys Anual
CARAVANES REMOLCADES DE MMA > 750 KGR.
ANTIGUITAT INSPECCIÓ
Fins a 6 anys Exempt
Més de 6 anys Biennal

AMBULÀNCIES I VEHICLES DE S.P. INCLÒS TRANSPORT ESCOLAR AMB O SENSE TAXÍMETRE, AMB CAPACITAT DE FINS A 9 PLACES INCLÒS EL CONDUCTOR
ANTIGUITAT INSPECCIÓ
Fins a 5 anys Anual
De més de 5 anys Semestral
VEHICLES DEDICATS Al TRANSPORT DE PERSONES INCLÒS L'ESCOLAR I DE MENORS, AMB CAPACITAT PER A 10 O MÉS PLACES, INCLÒS EL CONDUCTOR
ANTIGUITAT INSPECCIÓ
Fins a 5 anys Anual
De més de 5 anys Semestral
M.M.A < 3.500 kg.
ANTIGUITAT INSPECCIÓ
Fins a 2 anys Exempt
De 2 a 6 anys Biennal
De 6 a 10 anys Anual
Més de 10 anys Semestral
M.M.A. > 3.500 kg
ANTIGUITAT INSPECCIÓ
Fins a 10 anys Anual
De més de 10 anys Semestral
TRACTORS
ANTIGUITAT INSPECCIÓ
Fins a 8 anys Exempt
De 8 a 16 anys Biennal
Més de 16 anys Anual
VEHICLES ESPECIALS DESTINATS A OBRES I SERVEIS I MAQUINÀRIA AUTOPROPULSADA (EXCUÍDOS ELS QUE LA SEUA VELOCITAT SIGA MENOR DE 25 KM/H)
ANTIGUITAT INSPECCIÓ
Fins a 4 anys Exempt
De 4 a 10 anys Biennal
De més de 10 anys Anual

VEHICLES DE LLOGUER AMB/SENSE CONDUCTOR I D'ESCOLA DE CONDUCTORS (INCLOSA MOTOCICLETES, VEHICLES DE TRES RODES, CUADRICICLOS, QUADS, CICLOMOTORS I CUADRICICLOS LLEUGERS)
ANTIGUITAT INSPECCIÓ
Fins a 2 anys Exempt
De 2 a 5 anys Anual
De més de 10 anys Semestral