Cita prèvia

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

 Avís Legal

 

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que l'és un domini propietat de:
NOM: PISTES ITEUVE, S. A.
NIF/CIF: A03131257
DIRECCION: CTRA. ORIHUELA-ALMORADI KM. 8.3 03314 ORIHUELA ALACANT
TELÈFON: 965367182
CORREU ELECTÓNICO: iteuve@iteuve.net

Objecte
PISTES ITEUVE, S.A. (D'ara en avant el prestador), responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d'ús del lloc web. Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

 

  • El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat

  • El prestador s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació haja sigut manipulada o introduïda per un tercer alié a aquest.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (xicotets arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior i desapareixen poc després d'acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Atés que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat’s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o altres mitjans que permeten a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravindre la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifique de manera immediata a l'administrador del lloc web.

 

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existisquen uns certs errors de programació, o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facen impossible l'accés a la pàgina web.

 

Propietat intel·lectual i industrial

  • El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

 

Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que pogueren aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests.

El prestador no autoritza expressament al fet que tercers puguen redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest. Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del següent correu electrònic iteuve@iteuve.net

 

Xarxes Socials.

PISTES ITEUVE, S. a. t'ofereix la possibilitat de participar en els seus perfils/pàgines de diferents xarxes socials. En el context d'aquest tractament has de tindre en compte que PISTES ITEUVE, S. a. únicament pot consultar o donar de baixa les teues dades de forma restringida en tindre un perfil específic. Qualsevol rectificació de les teues dades o restricció d'informació o de publicacions has de realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social. Per defecte consents:
- El tractament de les teues dades personals a l'entorn d'aquesta xarxa social i conforme a les seues polítiques de Privacitat:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
Twitter: http://twitter.com/privacy
Google +: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
- L'accés de PISTES ITEUVE, S. a. a les dades contingudes en el teu perfil o biografia, depenent de la configuració que tingues de la teua privacitat en cada xarxa, aquests seran més o menys amplis.
- Que les notícies publicades sobre la nostra empresa, els nostres esdeveniments, o els nostres comentaris puguen aparéixer en el teu mur o biografia.
- A rebre comunicacions sobre els nostres productes/serveis.

Si vols deixar de seguir-nos, només has de punxar l'opció "Deixar de ser fan" o “deixar de seguir” o altres opcions similars depenent de la xarxa social que es tracte.