Cita prèvia

Qui som?

José Guilló Sánchez - Consejero delegado de Pistas Iteuve, S.A.

 

En nom de Pistes Iteuve, S. a., li done la més cordial benvinguda a la nostra pàgina web, en la qual intentem recopilar informació, tant d'assumptes relacionats amb les nostres estacions d'ITV, com uns altres que puguen ser d'interés per a vosté.

La nostra organització presta servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles des de l'any 1.985, quedant demostrada la nostra àmplia experiència i professionalitat en el sector, així com el nostre creixement en centres ITV.

La nostra marxa comença amb la ITV d'Orihuela (Sant Bartolomé).

L'any 1.998, ampliem els nostres serveis, acostant-los d'aquesta manera, a les poblacions més distants dins de la nostra zona concessional, amb una ITV mòbil i una Unitat Mòbil Agrícola, satisfent així una vella reivindicació dels usuaris, tindre més pròxim el servei.

Un parell d'anys més tard, en el 2000, comencem també a oferir el servei en la ITV a Torrevieja, ampliant de nou amb això els nostres serveis, alhora que els acostem i millorem de cara a l'usuari.

Des del 03/05/2005, la nostra unitat mòbil es reconverteix en una estació amb infraestructura pròpia instal·lada en nau i dotada de mitjans materials suficients per a realitzar qualsevol tipus d'inspecció.

L'any 2008, s'adapta la unitat mòbil agrícola per a poder revisar a partir d'aqueix moment, a més de vehicles agrícoles, ciclomotors, quads, cuadricilos...

En aquesta pàgina, podrà trobar la gamma de serveis que prestem, en tota la seua extensió i amb la màxima efectivitat.

L'objectiu que perseguim en aquest canal de comunicació, és una vegada més, plasmar els valors que sustenten a la nostra empresa, en la qual ens comprometem cada dia més amb el medi ambient, la cerca dels màxims estàndards de qualitat, l'avanç tecnològic i la nostra voluntat de servei.

Aquesta pàgina queda per això a la seua sencera disposició, igual que les nostres instal·lacions. Espere que li permeta accedir, de manera ràpida i eficient, a la informació que precisa. No dubte a posar-se en contacte amb nosaltres per a ampliar qualsevol dada o expressar-nos les seues opinions.

Només em resta desitjar-li, un feliç viatge.

Una cordial salutació.

José Guilló Sánchez
Consejero delegat de Pistes Iteuve, S.A.