Cita prèvia

Serveis

Canvis de destí

Documentació exigible:

 • Permís de circulació o taxa d'informe de Trànsit
 • Targeta d'ITV original

Inspecció prèvia a matriculació)

Cal distingir entre diversos tipus d'inspecció per a informar sobre la documentació exigible en cada cas:

Inspecció per canvis de matrícula

Documentació exigible:

 • Permís de circulació o taxa d'informe de Trànsit
 • Targeta d'ITV original

El canvi de matrícula solament es podrà concedir en els casos següents:

Inspeccions per a l'expedició de Targetes ITV (Duplicats)

Cal distingir entre diversos tipus d'inspecció per a informar sobre la documentació exigible en cada cas:

 • Duplicats per robatori o extravie
  • Permís de circulació o taxa d'informe de Trànsit
  • Sol·licitar en l'estació ITV els antecedents del vehicle
 • Duplicats per rehabilitació
  • Taxa d'informe de Trànsit
  • Sol·licitud d'alta del vehicle en Trànsit
  • Sol·licitar en l'estació ITV els antecedents del vehicle

Inspeccions voluntàries

Documentació exigible:

 • Targeta d'ITV original
 • Permís de circulació o taxe d'informe de trànsit

Es realitzen quan l'usurio desitja una comprovació general del seu vehicle, o bé, d'una comprovació d'emissions contaminants, o bé, d'una comprovació de les cotes de carrosseria i alineat de direcció.

Inspecció fora de planta

Documentació exigible:

 • Permís de circulació o taxa d'informe de Trànsit
 • Targeta d'ITV original

Es realitza a aquells vehicles destinats a obres i serveis i que per les seues limitacions de velocitat i distàncies a recórrer, no poden accederr a les nostres estacions amb facilitat ( retroexcavadores, barredoras, etc...)

Inspecció a vehicles històrics

Documentació exigible:

 • Resolució favorable de catalogació del vehicle com a històric pel servei territorial de la comunitat autònoma
 • Fitxa reduïda de característiques que acompanyarà a la resolució de catalogació del vehicle com a històric

Per a aconseguir la resolució favorable citada, caldrà realitzar una inspecció prèvia del vehicle en un laboratori acreditat per a vehicles històrics.

Inspecció periòdica

Documentació exigible:

 • Targeta ITV original
 • Permís de circulació o taxa d'informe de trànsit

Inspecció per reformes

Documentació exigible:

Queda publicat en la pàgina web del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç el Nou Manual de Reformes d'importància en què es relacionen totes i cadascuna de les reformes existents.

Tambien es pot fer la consulta per a saber quina documentació serà l'exigible en funció de qual siga la que es pretén legalitzar.

Veure arxiu pdf

Inspecció SENSE Cita Prèvia

Inspecció SENSE Cita Prèvia

En les nostres estacions, el servei d'Inspecció tècnica es realitzarà el mateix dia que se sol·licita, encara que no tinguen Cita Prèvia.

Pistes Iteuve dona servei als seus clients, sempre pensem en la seua seguretat perquè les nostres instal·lacions estan per a servir-los. Per a qualsevol consulta, pot acostar-se a les nostres estacions o telefonar-nos al 902 636 876