Cita prèvia

ITV Virtual

En aquest apartat tractem de mostrar com és el desenvolupament de la inspecció tècnica d'un vehicle (ITV) pas a pas.

Aquesta inspecció es va filmar dins de les nostres instal·lacions perquè de manera virtual tots aquells usuaris dels nostres serveis puguen tindre un coneixement del contingut d'aquesta.

Els punts revisats una vegada finalitzada la inspecció són els següents:

Identificació

 • Documentació
 • Número de bastidor
 • Plaques de matrícula

Condicionament Exterior, Carrosseria i Xassís

 • Antiencast davanter
 • Carrosseria i xassissos
 • Dispositius d'acoblament
 • Parafang i dispositius antiprojecció
 • Neta i lavaparabrisas
 • Proteccions laterals
 • Protecció posterior
 • Portes i esglaons
 • Retrovisors
 • Senyals en els vehicles
 • Suport exterior de roda de recanvi
 • Vidres de seguretat
 • Elements exclusius de vehicles M2 i M3

Condicionament Interior

 • Seients i els seus ancoratges
 • Cinturons de seguretat i els seus ancoratges
 • Dispositiu de retenció per a xiquets
 • antigel i antibaf
 • Antirobatori i alarma
 • Camp de visió directa
 • Dispositiu de retenció de la càrrega
 • Indicador de velocitat
 • Sortints interiors
 • Elements exclusius de vehicles M2 i M3

Senyalització

 • Gàlib
 • Maniobra, intermitents
 • Frenada
 • Senyalització d'avaria
 • Llums de marxa arrere
 • Catadiòptrics i reflectores
 • Placa posterior vehicles L>12 m.
 • Senyal vehicle amb remolc
 • Avisador acústic
 • Serv. d'emergència, sirenes, llums giratòries
 • Triangles de senyalització
 • Tulipas

Emissions Contaminants

 • Soroll
 • Vehicles amb motor d'encesa per espurna
 • Vehicles amb motor d'encesa per compressió

Frens

 • Fre de servei
 • Fre secundari (de socors)
 • Fre d'estacionament
 • Fre d'inèrcia
 • Dispositius antibloqueig
 • Dispositiu de desacceleració
 • Pedal del dispositiu de frenat
 • Bomba de buit o compressor i depòsit
 • Indicador de baixa pressió
 • Vàlvula de regulació del fre de mà
 • Vàlvules de frenat
 • Acumulador o depòsit de pressió
 • Acoblament dels frens de remolc
 • Servofré. Cilindre de comandament (sistemes hidràulics)
 • Tubs rígids
 • Tubs flexibles
 • Folres
 • Tambors i discos
 • Cables, varetes, palanques, connexions
 • Cilindres de sistema de frenat
 • Vàlvula sensora de càrrega
 • Ajustadors de tensió automàtics

Direcció

 • Desviació de rodes
 • Volant i columna de direcció
 • Caixa de direcció
 • Timonería i ròtules
 • Servodirecció

Eixos, Rodes, Pneumàtics, Suspensió

 • Eixos
 • Rodes
 • Pneumàtics
 • Suspensió

Motor i Transmissió

 • Estat general del motor
 • Sistema d'alimentació
 • Sistema de fuita
 • Transmissió
 • Vehicles que utilitzen gas com a carburant

Altres

 • Inspecció de comprovació d'emissió sonora (Sorolls)
 • Transport de mercaderies perilloses
 • Transport de mercaderies peribles
 • Transport escolar
 • Tacògraf
 • Limitador de velocitat
 • Reformes no autoritzades