Cita prèvia

Política i Objectius de la Qualitat

La Política de Qualitat a aplicar en l'empresa s'inscriu en aquestes directrius principals:

 • La satisfacció de les necessitats del Client, tant explícites com implícites; i tant quant als productes com als serveis que realitza.
 • Aconseguir augmentar l'eficiència i efectivitat de l'organització, fins a arribar a l'optimització de l'ús dels recursos disponibles, amb el menor cost possible, i seguint l'eliminació dels no conformitats.
 • El desenvolupament de les capacitats, habilitats i coneixements dels treballadors de l'empresa, encaminats al seu desenvolupament personal, sensibilització pels aspectes de la Qualitat i augment de la motivació i satisfacció personal pel treball realitzat. Complir amb els requisits del sistema de gestió de qualitat.
 • Establiment de Plans de Formació Contínua al personal, per a un millor perfeccionament d'aquest i al seu torn donar millor servei.
 • Realització d'un Esforç Constant en la millora de la presentació del Servei.
 • Aconseguir que el desenvolupament del treball en les nostres instal·lacions siga amb una Mentalitat constructiva i de manera que s'establisca amb Honestedat.
 • Crear la mentalitat de Treball en Grup, perquè el desenvolupament de les tasques s'efectue de manera tal, que existisca una companyonia entre diferents col·laboradors.
 • Confidencialitat de tota la informació pertanyent als clients.
 • Compliment dels requisits legals establits en tots els departaments propis de l'empresa, així com els propis del client.
 • Compliments de la Norma referent a la Millora Contínua de la Qualitat
 • El compromís amb el compliment de la norma UNEIX 17020.
 • Compromís TOTAL amb la imparcialitat