Cita prèvia

INFORMACIÓ. Inspeccions 15 minuts abans del tancament

INFORMAR ELS NOSTRES USUARIS

QUE EN LES NOSTRES ITVs, S'ADMETRAN A INSPECCIÓ TOTES LES SOL·LICITUDS PRESENTADES SEMPRE QUE ES FAÇA 15 MINUTS ABANS DE L'HORARI DE TANCAMENT.

El motiu és perquè en funció de la nostra capacitat de producció, en alguns casos puntuals, es podria sobrepassar la nostra hora de tancament.

Per tant, Pistes Iteuve, S. a., es reserva el dret de denegar l'accés al servei d'ITV a aquells vehicles que es presenten sense CITA en aquests casos.

GRÀCIES