Cita prèvia

Mòbil: Les 4 situacions més perilloses

L'ús del mòbil pot augmentar el risc d'accident entre 5 i 10 vegades. En primer lloc, la busqueda i manipulació del mateix suposa un perill, sense comptar que durant la conversa es deixen de percebre fins al 50% dels senyals.

Un altre inconvenient és que, mentre es parla, s'estimen erròniament les distàncies i la velocitats i són freqüents els desviaments de trajectòria. I, per descomptat, subjectar el telèfon amb la mà dificulta el maneig del vehicle.

En tot cas, en el maneig del mòbil hi ha quatre moments especialment perillosos:

  1. Quan es rep la trucada. A més de l'efecte sorpresa, el fet de buscar i agafar el mòbil, distrau. Millor porte-ho apagat.
  2. Quan es marca. Durant els 5-10 segons necessaris per a fer-ho, a 120 km/h, es recorren entre 170 i 330 m.
  3. Quan es parla. A partir del primer minut i mig de conversa, l'eficàcia a parar atenció disminueix en un 40%
  4. En penjar i deixar o guardar el mòbil, es deixa de mirar el trànsit i, a vegades, el conductor continua pensant en la conversa sense prestar la deguda atenció al trànsit.