Cita prèvia

Recorde la documentació necessària

Recorde que per a realitzar la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles) ha de portar amb si els originals de la targeta d'Inspecció Tècnica i el Permís de Circulació. En aquesta mateixa web pot tambien consultar les tarifes aplicables segons cada tipus de vehicle.

Ha de saber que no tindre la ITV en vigor, està sancionat amb multa