Cita prèvia

Regles per a una conducció preventiva

El concepte de conducció preventiva fa referència a un conjunt de tècniques que permeten previndre molts riscos.

Mirar

Al lluny, cap a on es trobarà dins de 20 segons.

L'entorn de la carretera, rastrejant-lo contínuament.

Pels retrovisors, de forma regular regularment i girar el cap per a controlar l'angle mort.

Com anticipar-se

Pensar de forma desconfiada en determinades situacions (per exemple, en acostar-se a una intersecció).

Estar preparat per a actuar per a reaccionar en menys temps.

Fer-se veure i entendre (senyalitzar les maniobres) per a no espantar als altres.

Controlar l'espai

Per davant, guardant una distància de seguretat que garantisca, almenys, 2 o 3 segons de reacció.

Per darrere, frenant amb temps i progressivament.

Als costats, evitant les zones d'incertesa, que poden ser envaïdes per altres usuaris i on es poden obrir portes de vehicles detinguts.