Cita prèvia

Anàlisi de gasos

ANÀLISI DE GASOS (Vehicles amb motor a gasolina)

Per mitjà d'un Analitzador multigas podem analitzar i mesurar les emissions generades per vehicles amb motor a gasolina. A través d'una sonda introduïda en el tub d'escapament es pren una mostra a ralentí almenys durant 30 segons i per a vehicles catalitzats una altra entre 2.000 i 2.500 r.p. m. Les dades analitzades són enviats a un ordinador, el qual ens mostra el resultat de la prova. Una vegada finalitzada la prova el resultat és bolcat al PDA de l'inspector per al seu processament final.

 

 

PROVA D'OPACITAT (Vehicles amb motor dièsel)

Per mitjà d'un opacímetro podem mesurar les emissions generades per vehicles amb motor dièsel. A través d'una sonda introduïda en el tub d'escapament es prenen almenys 3 mostres a un alt règim de revolucions. Aquestes són llegides per l'opacímetro i transferides a un ordinador, el qual ens mostra el resultat de la prova. Una vegada finalitzada la prova el resultat és bolcat al PDA de l'inspector per al seu processament final.