Cita prèvia

Control d'alineació

En aquesta prova es mesura la deriva d'un vehicle en metres per Quilòmetre. En passar el vehicle per la placa aquesta registra la deriva i la transfereix a un ordinador, el qual ens mostra el valor de la prova i alhora bolca la dada al PDA de l'inspector per al seu processament final. La prova és realitzada amb un Alineador de Pas Universal amb el qual es comprova l'alineació de l'eix de direcció.