Cita prèvia

Reglatge de fars

Amb l'ajuda d'un regloscopio es comprova el reglatge dels fars d'un vehicle. El feix de llum del far es reflecteix en una superfície de projecció. A través d'una regulació mecànica pot ajustar-se aquesta superfície. La projecció, visible a través d'una finestra, es compara en funció de la línia límit. Amb aquest control es pretenen evitar enlluernaments en les vies públiques. Aquesta prova permet ajustar correctament l'altura i intensitat de les llums de curt i llarg abast.

En aquest punt també es comproven intermitencias, llums de fre, etc.