Cita prèvia

Detecció de folgances

En el detector de folgances i en el fossat podem detectar jocs excessius i folgances en suspensió i direcció així com altres elements de seguretat situats en els baixos del vehicle; pneumàtics, fugides en el motor, conduccions en mal estat, fuites, ancoratges defectuosos i altres, tot això pot visualitzar-ho l'usuari a través d'un monitor instal·lat a aquest efecte.