Cita prèvia

Prova de vehicles accidentats

Està prova no és obligatòria. La pot sol·licitar el client o una autoritat competent.

 

 

El vehicle és elevat i amb uns sensors electrònics es calculen, entre altres paràmetres, la convergència, divergència, ovacidad del xassís, mesuraments de caiguda, angle de viratge, estat de les soldadures del xassís, etc, per a comprovar que després de la reparació, el vehicle ha quedat en estat òptim d'ús.