Cita prèvia

Anàlisi de sorolls

PROVA DE SONOMETRÍA

Per mitjà d'un sonòmetre es comproven les emissions sonores generades pels vehicles. Es col·loca un micròfon a una distància i un angle determinat respecte al tub d'escapament. El vehicle és sotmés a tres proves a un determinat règim de revolucions. Les proves són enviades a un ordinador el qual ens mostra el resultat final. Una vegada finalitzada la prova el resultat és bolcat al PDA de l'inspector per al seu processament final.