Cita prèvia

Inspecció per reformes

Documentació exigible:

Queda publicat en la pàgina web del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç el Nou Manual de Reformes d'importància en què es relacionen totes i cadascuna de les reformes existents.

Tambien es pot fer la consulta per a saber quina documentació serà l'exigible en funció de qual siga la que es pretén legalitzar.

Veure arxiu pdf