Cita prèvia

Inspecció fora de planta

Documentació exigible:

  • Permís de circulació o taxa d'informe de Trànsit
  • Targeta d'ITV original

Es realitza a aquells vehicles destinats a obres i serveis i que per les seues limitacions de velocitat i distàncies a recórrer, no poden accederr a les nostres estacions amb facilitat ( retroexcavadores, barredoras, etc...)