Cita prèvia

Inspecció a vehicles històrics

Documentació exigible:

  • Resolució favorable de catalogació del vehicle com a històric pel servei territorial de la comunitat autònoma
  • Fitxa reduïda de característiques que acompanyarà a la resolució de catalogació del vehicle com a històric

Per a aconseguir la resolució favorable citada, caldrà realitzar una inspecció prèvia del vehicle en un laboratori acreditat per a vehicles històrics.