Cita prèvia

Inspecció prèvia a matriculació)

Cal distingir entre diversos tipus d'inspecció per a informar sobre la documentació exigible en cada cas:

 • Carrossats inicials
  • Original i còpia de certificat per a carrossat
  • Fulla de presa de dades del vehicle completat pel fabricant de 2a fase (carrosser)
  • Informes " H " a nom del carrosser corresponent
 • Vehicles no matriculats procedents de qualsevol país
  • Certificat de conformitat europeu
 • Vehicles matriculats procedents de l'O.E.
  • Originals del Permís de Circulació i la targeta d'inspecció tècnica del país de procedència ( Documentació del vehicle )
  • Fitxa reduïda de característiques o certificat de conformitat europeu
 • Vehicles matriculats procedents de tercers països
  • Originals del Permís de Circulació i la targeta d'inspecció tècnica del país de procedència ( Documentació del vehicle )
  • Fitxa reduïda de característiques o certificat de conformitat europeu
  • Homologació individual en el cas de vehicles no homologats en l'O.E.
 • Trasllat de residència a Espanya
  • Documentació original del vehicle
  • Certificat d'empadronament a Espanya
  • Fitxa reduïda de característiques o certificat de conformitat europeu