Cita prèvia

Inspecció periòdica

Documentació exigible:

  • Targeta ITV original
  • Permís de circulació o taxa d'informe de trànsit