Cita prèvia

Inspeccions per a l'expedició de Targetes ITV (Duplicats)

Cal distingir entre diversos tipus d'inspecció per a informar sobre la documentació exigible en cada cas:

 • Duplicats per robatori o extravie
  • Permís de circulació o taxa d'informe de Trànsit
  • Sol·licitar en l'estació ITV els antecedents del vehicle
 • Duplicats per rehabilitació
  • Taxa d'informe de Trànsit
  • Sol·licitud d'alta del vehicle en Trànsit
  • Sol·licitar en l'estació ITV els antecedents del vehicle