Cita prèvia

On he de passar la inspecció tècnica periòdica?

Segons l'article 17 del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles existeix llibertat per a l'elecció de l'estació ITV del territori nacional on es desitge realitzar la inspecció tècnica de vehicles, qualsevol que siga el tipus d'inspecció.