Cita prèvia

És obligatori portar l'adhesiu pegat en el meu vehicle en lloc visible?

Sí.

És obligatori en tots els casos segons l'indicat en el Reial decret 1987/1985 de 24 de Setembre, que diu entre altres coses:

  • En el cas de vehicles de motor, el distintiu es col·locarà en l'angle superior dret del parabrisa per la seua cara interior.
  • La cara impresa del distintiu serà autoadhesiva.
  • En cas de remolcs, el distintiu es col·locarà en la placa de tara i càrrega o al costat d'aquesta.
  • La cara sense imprimir del distintiu serà autoadhesiva.

Article 11. 1. Els vehicles que hagen superat favorablement la inspecció tècnica periòdica ostentaran en lloc ben visible un distintiu, en el qual s'assenyale la data en què han de passar la pròxima inspecció, el disseny i el format de la qual apareix en l'annex II d'aquest Reial decret.

2. La col·locació del distintiu d'inspecció és obligatòria per a tots aquells vehicles que estan sotmesos al règim d'inspecció