Cita prèvia

Tinc una acte caravana, Quina freqüència d'inspecció li correspon?

Els vehicles especials ACTE CARAVANES que hagen sigut homologats com a tals, són de categoria M, i per tant han de sotmetre's a inspecció amb les freqüències establides per a aquesta categoria, excepte en el cas que la seua classificació per reglament general de vehicles siga MIXT, ja que llavors aplica la freqüència de N segons l'article 6.3 del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.
En aquells vehicles en els quals a causa de la seua antiguitat no conste la seua categoria d'homologació, es considerarà excepcionalment que són acte caravanes si estan classificats com a tals segons el reglament general de vehicles. En aquests casos, per tant, seran considerats de categoria M.