Cita prèvia

Necessiten passar ITV els ciclomotors?

De moment, només és necessària i OBLIGATÒRIA la inspecció de comprovació sonora (RUIOS) en aquells vehicles censats a la Comunitat Valenciana.