Cita prèvia

Quins vehicles estan obligats a sotmetre's a inspeccions tècniques periòdiques?

Segons l'article 4.1 del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles: “els vehicles matriculats o que vagen a ser matriculats a Espanya, per a poder circular per les vies públiques, hauran de sotmetre's a inspecció tècnica en una estació ITV en els casos i amb la periodicitat, requisits i excepcions que s'estableixen en aquest reial decret”.