Cita prèvia

El meu vehicle té deficiències detectades en la inspecció tècnica periòdica, una vegada esmenades, he de tornar a la mateixa estació d'ITV en la qual passe la inspecció?

Igual que en el cas de la primera inspecció, les successives a les quals haja de sotmetre's el vehicle per a comprovar l'esmena de les deficiències trobades pot efectuar-se en qualsevol estació d'ITV del territori nacional, tal com estableix en l'article 11 del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.