Cita prèvia

Quina freqüència d'inspecció periòdica li correspon al meu vehicle?

La freqüència d'inspecció tècnica periòdica s'estableix, amb caràcter general, en funció de la categoria d'homologació del vehicle, de conformitat amb l'article 6 del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles. Únicament s'estableixen excepcions per a determinats vehicles com a ambulàncies, taxis, d'escoles de conductors que efectuen transport escolar i de menors o en el cas de vehicles històrics catalogats.